måndag 29 februari 2016

"Det är viktigt för oss att visa att vi prioriterar den svenska välfärden ..

..  och den svenska modellen. Vi har ju, till skillnad från den förra regeringen, valt att investera i välfärden" ... säger Stefan Löfven till Aftonbladet.

Det är alltså planen som ska ta det socialdemokratiska partiet ur krisen med fallande opinionssiffror?

Då är det ju lite spännande att prioriteringen av arbetet med den svenska välfärden börjar med ett regleringsbrev till Försäkringskassan som uppmanar myndigheten att ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” och att "utvecklingen av nybeviljandet av sjukersättning och aktivitetsersättning analyseras" samt att "Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samarbete vidta insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen".

"Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020". "Försäkringskassan ska också särskilt analysera inflödet till sjukpenning och sjukfallens varaktighet, samt följa upp situationen för de försäkrade vid de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen".

Jag vet inte var gränsen går för ministerstyre eller hur mycket regeringen kan ställa sig över lagen, men det verkar faktiskt som om regeringen uppmanar Försäkringskassan att tänja på lagen och bevilja så lite välfärd som möjligt till funktionshindrade och sjuka för att få råd att investera i välfärden? Brevet är välformulerat med vackra ord, men budskapet till Försäkringskassan är tydligt .. spara in på ersättningarna till sjuka och funktionshindrade.

Att sedan en stor del av den förväntade vinsten kommer att ätas upp av ökade kostnader för uppföljningar, analyser, statistik och rapportering är ju inte direkt förvånande.

Äldrevården och omsorgen har ju redan urholkats så till den milda grad att den inte längre är värd namnet. Missbruksvården och psykvården likaså.

I en intervju med anledning av Olof Palmes dödsdag, säger Kjell Olof Feldt .. "Palme brukade säga när vi sågs jag och han, att ett gott samhälle framstår först när man ser hur man behandlar de mest utsatta – de som är mest sårbara, de som har de sämsta chanserna och största problemen socialt och ekonomiskt".

Men den stora planen som ska ta Socialdemokraterna ur krisen verkar vara att försvåra så mycket som möjligt för dem "som är mest sårbara, de som har de sämsta chanserna och största problemen socialt och ekonomiskt".

Det går inte att låta bli att misstänka att den Stora Planen är att påskynda fyrtiotalisternas sorti från samhället genom att begränsa allt som gör det möjligt att åldras och överleva enligt det samhällskontrakt som den gruppen betalat för och trodde hade en livslång giltighet.

Sämre och svåråtkomligare sjukvård, äldreboenden som begränsas till förvaring i livets slutskede, dyrare och färre hemtjänsttimmar, sämre och dyrare mat osv, osv, kommer förmodligen att ersätta forna tiders ättestupa och frigöra bostäder till andra som regeringen anser behöver dem bättre.

Vi ska ju alla dö och ju förr det sker desto mindre kostar det samhället.

Pensioner som inte längre behöver betalas ut blir en ren vinst och direkta uppmaningar till Försäkringskassan som innebär att myndigheten ska bevilja så lite som möjligt till de mest behövande i samhället .. kommer kanske också att få ett önskat resultat i färre överlevare .. eller fler utsatta hemlösa.

"De mest utsatta – de som är mest sårbara, de som har de sämsta chanserna och största problemen socialt och ekonomiskt" ... det vill säga de som skulle räddas från det samhälle som Alliansen skulle ha slagit sönder om inte Stefan Löfven kommit som en räddande ängel .. de ska betala för Socialdemokraternas "prioritering av välfärden"?

"Vi stretar på, Olof, vi stretar på" .. sa Stefan Löfven i sitt minnestal i går. Jag undrar vad Olof Palme hade tyckt om Stefan Löfvens stretande med välfärden?


AB,


5 kommentarer:

 1. Hej.

  Min prognos:
  Avveckling av LSS och relaterade reformer samt institutionalisering av personer bedömda som handikappade vare sig det rör sig om kognition eller kropp, samt återupprättande av obligatoriska ålderdomshem, så att fler fastigheter kan frigöras.

  Om det sker via direkt tjänstemannastyre, ,ed eller utan tydlig lagstiftning, via diktat från den enda vägens regering, eller via omstrukturerade taxor och tariffer för berörda grupper vet jag inte, och törs inte sia om, men fattiga pensionärer och handikappade har varken socialdemokrati eller borgerlighet tvekat att ställa mot den oerhört mycket högre värderade gruppen invandrare (så länge det rör sig om sk. flyktingar, barn och papperslösa).

  Troligen får vi se en utveckling mot ökade fördomar och diskriminering av handikappade, som en legitim syndabock för diverse samhällsproblem; religiösa och etniska tillhörigheter (vita kristna samt judar undantagna) är ju ej gångbara att skjuta skulden på. Rasbiologin ligger ju inbyggd i socialismen via kollektivisering av människor, och särskilt parad med den perversion av utilism och utilitarism socialismen ägnar sig åt.

  Det är skrämmande ofta jag ser att psykiatriska diagnoser, kognitiva funktionsvariationer, och även funktionshinder används av såväl kommentatorer i bloggar som artikelförfattare även i större media. Då detta förekommer genomgående oavsett skribentens eller mediets politiska hemvist säger det mig klart och tydligt att den dehumaniserande synen på dessa människor vi klassar som sämre än oss andra på grund av hur de fötts är stark, och har brett stöd över det politiska spektrumet.

  Synnerligen obehagligt, och jag fruktar ibland för mina elevers liv på lång sikt; kommer man att återigen spärra in barn och vuxna under former som är direkt kriminella att utsätta mördare, svindlare, våldtäktshen och andra kriminella för?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 2. Fan också...om du läser detta kära Bloggägare. Skulle förhandsgranska men försvann! Jag skrev om Löfven och att han och kompani inte lyssnade på Lindbeck Rojas mfl. Om du ser mitt inlägg - skriv gärna ut signaturen Dr Mabuse under inlägget. Ty Dr Mabuse är mitt lilla skämt....

  SvaraRadera
 3. Hittills har kommunerna låtit dom äldre betala migrations notan. Men den gränsen verkar redan ha passerats i många kommuner. Lagom till valet 2018 kan 200 kommuner hänga på repet enligt kommunal kredits analys chef, Till 2025 kommer alla kommuner hänga på repet.

  SvaraRadera
 4. Kruxet är .... att man inte lagt till typ "svenska medborgare" då man pratat om mest utsatta. Det gör att hela hoper som ej hör till den mallen är än värre ekonomiskt och socialt utsatta. Faktiskt.
  Så undviker politikerna att prata samhällskontrakt, till vilka skatterna ska gå i första hand.

  SvaraRadera
 5. Han menade nog "Vi spretar på, Olof, vi spretar på, för vi förstår ingenting vad väljarna vill"

  SvaraRadera