torsdag 13 december 2018

Det är surt, sa Stefan Löfven ..


.. om M/Kd-budgeten.

En servettskiss”, fnös han föraktfullt. Att M och KD gör på det här viset är ansvarslöst. De ger SD ett avgörande inflytande över svensk politik och skapar osäkerhet för myndigheterna. Landet hamnar i kaos och drivs in i oordning och osäkerhet.

Vad Sverige behöver är en fortsatt handlingskraftig, stabil regering.

Tänka sig! PRECIS så uttryckte sig den fd statsministern när han tillträdde 2014. Den vanlige knegaren skulle inte drabbas av skattehöjningar, bensinpriset skulle ligga fast – Magdalena Andersson gick till och med så långt att hon sa att bensinen redan var tillräckligt dyr som den var – vårdköerna skulle minska, pensionärerna skulle få det bättre och skolorna förbättras – på 100 dagar enligt Gustav Fridolin.

VÄLFÄRDEN skulle räddas från borgarnas skattesänkarpolitik!! Med en ansvarsfull skattehöjarpolitik skulle sossarna rädda landet.

Men hur blev det med ansvarstagandet och den handlingskraftiga, stabila regeringen? Har de senaste 4 åren levt upp till de fagra löftena?


Den psykiska ohälsan har ökat, särskilt bland unga och äldre, vilket kanske kan förklaras med den allt sämre skolmiljön och äldreomsorgen. De psykiatriska mottagningarna är överbelastade och underbemannade– ofta med personal som saknar erfarenhet och ibland också kunskap i svenska språket (enkla jobb?).

Något som förmodligen inte bara skadar mer än det hjälper utan också ökar ohälsotalen bland vårdpersonalen?

Som exempel kan nämnas Elin 23, som har diagnoserna posttraumatiskt stressyndrom och autism och har förvarats på en psykosavdelning i nästan 3 år. Hon saknar helt sysselsättning, har svårt att möta nya människor och får – helt naturligt – svåra ångestattacker och vredesutbrott. Något som ”behandlas” med sk bältesläggning, ibland flera gånger om dagen.

Det finns alldeles för många som behandlas som hon.

Otaliga andra funktionshindrade har blivit av med hela sina liv med hjälp av regleringsbrev från regeringen som gjort att Försäkringskassan, med kort varsel, kunnat dra in den personliga assistans de byggt upp sina liv runt, ibland i över 20 år.

Psykiskt utbrända anställda inom krisområdena polis, skola, vård, omsorg och socialtjänsten har som belöning fått se möjligheten till återhämtning genom sjukskrivning begränsas.

Familjer med anhöriga som inte får hjälp i missbruksvården, psykiatrin eller demensvården slits sönder när de försöker arbeta och leva både sina egna liv och någon annans.

De som under de senaste fyra åren har fått funktionshindrade barn med ett hjälpbehov som täcker dygnets alla timmar, tycker nog inte heller att skattehöjarpolitiken har medfört någon påtaglig förbättring av välfärden.

Det gör nog inte heller de äldre – de vanliga knegarna – som betalar för och är helt beroende av en hemtjänst som i värsta fall fungerar som enkla jobb för nyanlända utan utbildning och utan förmåga att kunna kommunicera med den hjälpbehövande. De som trodde att äldreomsorgen skulle innebära möjligheten till ett anständigt liv i livets slutskede har väl redan insett att det får de anhöriga bidra med så gott de kan, för några äldreboenden kommer nog inte att kunna byggas inom överskådlig tid.

Köerna till vården ökar. Särskilt i cancervården medför det en ökad risk för en för tidig död. Trots att huvudorsaken till alla skattehöjningar alltid anges vara vårdbehoven?

Hemlösheten bland missbrukare, psykiskt sjuka och fattigpensionärer ökar.

Våldtäkter sker på missbruksvårdens akutmottagningar.

Antalet elever som känner otrygghet i sin skolmiljö eller helt slutar gå till skolan ökar.

Många kommuner är konkursmässiga efter att ha få överta ansvaret för alla ”nyanlända” och alla funktionshindrade som står utan hjälp och stöd efter att ha blivit övergivna av Försäkringskassan.

Regeringen har beviljat några miljoner hit och några miljoner dit som kommunerna får dela på och stoppa i sina svarta hål utan att varken vård, skola eller omsorg ser röken av dem. Eller så hänger det med så dyra krav att de helt enkelt skickar tillbaka dem eftersom de inte har råd att ta emot dem.

Och så fick vi en ny Jämställdhetsmyndighet! En myndighet där alla är jämställda kvinnor som redan under första året drabbades av vantrivsel och utbrändhet? Som av en händelse ökar samtidigt otryggheten och våldtäkterna bland unga kvinnor.

Den vanlige knegaren måste var väldigt nöjd med Stefan Löfven? Eller så har partiet skaffat sig en helt ny väljargrupp för att kunna nå upp till sina 28%?

På tal om det, regeringen lovade också att strama åt reglerna för asylinvandring för att landet skulle kunna ordna upp kaoset från 2015, hur blev det med det? 

Under de senaste 11 månaderna redovisar Migrationsverket 122 410 beviljade uppehållstillstånd? Var finns planerna för bostäder och arbete till alla?

Polisens omorganisation skulle ge oss en tryggare tillvaro, fler och effektivare poliser och sänkt kriminalitet. Hur det blev kan vi läsa om i tidningen varje dag.

Jag vet inte hur den vanliga knegaren tänker, men jag för min del är tacksam över att inte behöva betala mer för mindre under åtminstone ett enda år.

Mer går väl inte att hoppas på nu när våra regeringsbildares enda och främsta uppgift verkar vara att låtsas som att Sveriges Riksdag bara består av 287 riksdagsledamöter i stället för 349.2 kommentarer:

  1. det finns folk i bekantskapskretsen(icke sd-röstare) som säger samma sak som Malcolm,det kommer krascha, det är helt oundvikligt när man lägger ihop helheten, skriften står på väggen.

    SvaraRadera
  2. I en saga tog en bondmora fram flöjten & spelade melodier, det fick mängder av skrivande cirkushundar att dansa. Oj, så de hoppade! Bondmoran upptäckte att flöjten var överflödig, hon behövde bara vissla..

    SvaraRadera