måndag 28 oktober 2019

Din personliga integritet, börjar och slutar den vid din nakna kropp?


Ja, enligt JÖK-regeringen så är det så. Åtminstone om du fötts med eller drabbats av ett funktionshinder som medför att du behöver hjälp och stöd för att kunna leva ett så normalt och meningsfullt liv som möjligt.

Regeringen har under en lång tid brottats med den svåra frågan om rätten till andning och sondmatning – dvs rätten till liv – ska räknas som ett ”grundläggande behov” eller ses som sjukvård eller föräldraansvar.

Det har tydligen varit en hård nöt att knäcka. MÅSTE verkligen alla andas hela tiden, om det samtidigt kostar samhället en massa pengar som kan användas till andra, viktigare, saker? Är det VERKLIGEN rimligt att ge den som inte kan äta möjlighet att överleva med sondmatning, flera gånger varje dag?

Nu har man kommit fram till att det är rimligt att ge svårt funktionshindrade barn hjälp att överleva – alternativet var för magstarkt även för en regering som vid varje konjunkturnedgång skickar ut en försöksballong om dödshjälp. Men i ärlighetens namn ska det väl nämnas att det då mest handlar om de ”tärande pensionärerna” som envisas med att leva alldeles för länge.

Men pengar är pengar och en regering siktar alltid på att bli omvald och sett ur det perspektivet är funktionshindrade, sjuka eller dementa äldre inte en väljargrupp som prioriteras. Det vete sjutton om de ens röstar? De som mot alla odds håller dem vid liv orkar väl inte heller släpa sig till valurnorna vart fjärde år eller i händelse av nyval?

Då är det väl bättre att satsa på andra, starkare och mer röststarka grupper som lätt kan fångas in med hjälp av diverse föreningsbidrag eller andra förmåner?

Men nu är det så illa att LSS-reformen, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, är precis det den heter – en lag. När nu regeringen faller för opinionstrycket och godkänner andningshjälp och sondmatning som en grundläggande rättighet så måste lagen ändras på något finurligt sätt så att det hela går ihop sig ekonomiskt och tillgången till personlig assistans även i fortsättningen begränsas.

Det är här den personliga integriteten kommer in.

För dig kanske din personliga integritet innebär mer än beröring med din nakna kropp? Du kanske till och med kan se det som integritetskränkande om någon vill begränsa din rätt till att vistas utanför din bostad och umgås med vem du vill?

Vad är privat och av integritetskänslig karaktär i ditt liv?

Din rätt att kommunicera med andra? Klä dig som du vill? Få möjlighet att uttrycka dig kreativt? Vara delaktig i vad du äter, och när? Röra dig fritt i samhället som alla andra, tillsammans med alla andra?

I den händelse att du skulle få ett funktionshinder, är du då så förmäten att du anser att valet av vem som får hantera din påklädda kropp, bestämma vem du är, får tillträde till ditt hem, till dina tillhörigheter och ditt liv är av privat och integritetsnära natur?

Socialdemokraternas fiffiga lösning på problemet med det nya grundläggande behovet av andning och näringstillförsel är att koncentrera sig på din och andras personliga integritet genom att begränsa den till våra nakna kroppar!!

En liiiiten lagändring* och – vips – så måste du umgås naken med din personliga assistent för att det ska räknas som ett grundläggande behov.

Ett genidrag som – om det går igenom i riksdagen – ger Försäkringskassan möjlighet att nästan helt utplåna hela LSS-reformen och förvandla den till den nya integritetskränkande och avhumaniserade ”hjälp” som den tidigare så uppskattade hemtjänsten nu förvandlas till.

Eller så reduceras den personliga assistansen till sk ”enkla jobb” för dem som det inte går att placera någon annanstans. Hur det nu går ihop med orden ”välfärd”, ”trygghet”, ”privat” och ”integritet”?

OM den här lagändringen går igenom så rekommenderar jag varmt alla att ta det försiktigt i trafiken, sälj helst bilen, motorcykeln och motorsågen, dyk inte i okända vatten eller, för säkerhets skull, undvik att bada utomhus helt och hållet, ha alltid broddar på skorna, även sommartid, för att undvika fallolyckor med skallskador, håll dina värdeföremål fullt synliga och åtkomliga för att inte riskera misshandelsskador vid rån och använd hemliga kodord för dina vänner så du inte öppnar dörren för fel person.

För det är faktiskt så att vi alla inte bara kan bli anhöriga eller föräldrar till ett funktionshindrat barn eller vuxen, utan också ständigt lever med risken att drabbas av en olyckshändelse som kan medföra att vi tvingas umgås nakna för att få den privata och integritetsnära hjälp som kan ge oss ett fortsatt liv som är värt att leva.

"Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: Personlig integritet är ett rättsligt begrepp. Den är skyddad genom lag och kränkning av den ses således som ett brott".

"Integritet (rättighet) – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp".

”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.”

Glöm det!

I det svenska JÖK-boet är den personliga integriteten begränsad till beröring av din hud. All annan hantering och beröring av din kropp är helt ok och kan utföras av vem som helst, när som helst utan att din personliga integritet kan kränkas?  

Men bara om du har ett funktionshinder, för oss NORMALA gäller fortfarande de gamla reglerna – du bestämmer själv över din kropp och ditt liv.  


*… enligt regeringens förslag till ny skrivning i lagtexten ska ett behov, för att anses vara grundläggande, vara ”av mycket *privat och integritetskänslig karaktär”. I praktiken innebär det att endast vissa moment, exempelvis i personlig hygien, räknas med och kan utgöra skäl för rätt till assistansersättning. De enda behov som enligt regeringens förslag undantas från detta krav är andning och sondmatning.

3 kommentarer:

 1. I all hast!
  Jag skall just ut och gå
  Snöade igår
  Tack för påminnelsen: tar ICEBUG skorna...

  SvaraRadera
 2. I en sagovärld tyckte en groda att allt han gjorde var bra för sagovärlden. Ibland kunde han mästra andra med hätsk röst, likt en magister, men vid dessa tillfällen stämde inte det magistern sa.

  SvaraRadera
 3. en lek med ord, ett förljuget styre, precis som mkt annat här i Sverige. så kan det gå.

  SvaraRadera