onsdag 11 mars 2020

Vad är det egentligen som gäller?


Folkhälsomyndigheten begär att allmänna sammankomster med fler än 500 personer tills vidare inte får hållas” och regeringen bifaller deras begäran. 

Det låter väl alldeles utmärkt? Tror jag i alla fall, men det finns inget som bekräftar det antagandet varken på regeringens eller folkhälsomyndighetens hemsida?

Men när jag läser Ordningslag (1993:1617) 2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar” så inser jag att det är en viss skillnad mellan ”1§ Allmänna sammankomster” och ”3§ Offentliga tillställningar”.

Definitioner
1 § Med allmän sammankomst enligt denna lag avses sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
sammankomster som hålls för religionsutövning, teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.
För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst. ]Bestämmelserna i denna lag om allmänna sammankomster gäller även om det vid en sammankomst förekommer mindre inslag av underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av konstnärligt verk.

3 § Med offentlig tillställning enligt denna lag avses tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg, marknader och mässor, samt andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar. För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i en viss förening eller annat villkor är dock att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde till, om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag. Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som gäller för tillträdet eller andra liknande omständigheter är att jämställa med sådan tillställning. Lag (2010:515).

Jag hoppas jag har fel, men om förbudet enbart gäller ”Allmänna sammankomster” som Folkhälsomyndigheten anger så tolkar jag det som att det kommer att bli förbjudet med demonstrationer som samlar fler än 500 deltagare men fullt tillåtet med Stockholmsmässans båtmässa som fortfarande pågår fram till och med den 15 mars. En av alla mässor i Stockholmsområdet som drar ca 70 000 besökare, där absolut flest människor är smittade av covid-19?

Men det är väl ändå inte möjligt?

Eller?


Kl 21.44 .. jag har aldrig tidigare varit så glad för att ha fel. Stockholmsmässan har stängt båtmässan och Elmia-mässan flyttar bilmässan till nästa år! Tack och lov för effektiviteten utanför regeringen.

6 kommentarer:

 1. smittan går inte och stoppa längre. man kan säga att begravningsbyråerna, kisttillverkarna och krematorieägarna kommer få bra likviditet, samt AGA som levererar så att det blir fart i ugnen när typ, gamla mormor åker in i ugnen

  SvaraRadera
 2. Du menar då att hustru min dör men att jag som morfar klarar mig.
  Temporärt.
  Jag torde snart svälta ihjäl...

  SvaraRadera
 3. Hemställan och regeringsbeslutet avser både "Allmänna sammankomster" och "Offentliga tillställningar". Det var FHM:s inkompetenta kommunikatörer som strök det ena från pressmeddelandet. Se, till exempel, Hanif Balis twitter.

  SvaraRadera
 4. Snart fixar det sig i Stockholm för man slutar testa de smittade/sjuka utom de i sjukhus och om någon riskgruppspatient hamnar där. Antalet kommer ju att hålla sig stabil och till och med sjunka i och med dödsfall. Bingo!
  (Så fort tog resurserna slut?)
  Det man inte vet mår man inte illa av?

  Dessutom, 499 personer smittar inte. Det är nummer 500 som är sjuk fattar väl alla.

  SvaraRadera
 5. I en sagovärld trodde liberaler att skolbyggnader var virusresistenta & att rektorer hade övernaturliga krafter när det gällde att bedöma smittrisker. "-Ja, det tror vi faktiskt" sa en blek tönt.

  SvaraRadera
 6. I en amsaga bjöd liberaler in älgar & rådjur till sina odlingar. "-Att ha staket är inte rationellt" sa de. De hade även slutat låsa sina ytterdörrar.

  SvaraRadera