tisdag 16 november 2021

”Det har varit sju fantastiska år”...

 .. sa Stefan Löfven när han slutligen bestämde sig för att lämna över partiledar- och statsministertiteln till Magdalena Andersson.

Suck, det är inte utan att jag avundas honom. För de senaste sju åren har varit allt annat än fantastiska för mig.

Tänk om jag också hade haft chansen kunna dölja min egen oförmåga genom att delegera ut allt ansvar till Några Andra. Vilken skillnad det hade gjort, särskilt under de senaste dryga 7 åren.

Inte förrän nu inser jag vilket genidrag det var av Stefan Löfven när han som första åtgärd som statsminister flyttade ansvaret för regeringens krishantering så långt från sig själv som möjligt.

På så sätt skapade han SJU FANTASTISKA ÅR där varje kris var Någon Annans fel eller Någon Annans misstag.

Han fick nyligen frågan om det var något han ångrat och svaret var naturligtvis .. ”Jag kommer inte på något just nu, jag får nog fundera på det.”

För vad har han att ångra? Han fattade ju inga egna beslut och ansvarade inte för något.

Några Andra fick bära den bördan. Med hjälp av det som förr var en granskande och kritisk journalistkår och en regeringstrogen, okritisk och skattefinansierad publicservice. Dvs väljarna har själva fått betala för de rödrosiga dimridåerna de svepts in i under de senaste mandatperioderna.

Jag vill inte påstå att jag är tacksam, jag önskade och valde inte det här.

Men de som borde vara minst tacksamma är de som verkligen har fått betala .. de olönsamma äldre som fortfarande tror på Socialdemokraternas löften om att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten och en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och mer social samvaro genom en satsning på idrott och friluftsliv för äldre.

Säg någon omsorgsberoende äldre som SJÄLV fått bestämma över sitt liv och sin vardag? Någon som fått bestämma över VEM som ska få tillgång till nyckeln till hemmet när h*n har blivit helt beroende av hemtjänsten? Någon som fått tillgång till en satsning på idrott och friluftsliv? Någon som överhuvudtaget fått hjälp till utomhusvistelse?

Trots alla misslyckanden och trots alla svek är det fortfarande de äldre eller offentliganställda kvinnorna och alla bidragsberoende, särskilt i Socialdemokraternas hundra starkaste valdistrikt där nästan 90 procent finns i bostadsområden där majoriteten har utländsk bakgrund, som ligger bakom Socialdemokraternas bräckliga maktinnehav. Bostadsområden där angelägenhetsgraden att rösta på Socialdemokraterna är hög av ekonomiska skäl .. och förmodligen bör så förbli om man ser på det ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Vilket förmodligen innebär att Magdalena Anderssons löften om hårdare krav på egen försörjning inte blir mer än ord i löftesrika valtal.

En hög grad av kriminalitet är kanske ett pris väl värt att betala för ytterligare 4 fantastiska år? Enligt SR är situationen faktiskt inte sååå illa eftersom 3 av fyra av 73 000 tillfrågade personer i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar INTE har blivit utsatta för brott. Att det var 36% av de 60% som faktiskt svarade som HADE blivit utsatta för brott verkar vara försumbart och inget att hetsa upp sig över.

Statistik kan tolkas lite hur som helst om du vill.

Sju fantastiska år! När arbetslösheten som skulle bli EU:s lägsta hamnade på 22 plats från att ha varit på plats 12?

Trots att vi räknar SYSSELSÄTTNINGSGRAD i stället för faktiskt arbete. Om jag skulle göra en insats på 1 timme i veckan och påstå att det var arbete skulle jag bli utskrattad, men rent statistisk är det ju faktiskt lika genialiskt som att förflytta pandemiansvaret från regeringen till Myndigheterna som raskt vidarebefordrade det till Regionerna som lika skyndsamt lämnade över det på Kommunerna som under Socialdemokraternas styre inte bara hamnat på konkursens rand utan också fått glädjen att ansvara för de utrikesföddas boende, försörjning och integration, vård, skola och omsorg. Vilket innebär en ”viss olägenhet” för äldre, funktionsvarierade, psykiskt vårdberoende och i princip alla som har drabbats av det som Myndigheterna (tex Försäkringskassan) har ansett vara kommunala problem.

Att sedan ha mage att påstå att regeringen(?) under sju fantastiska år har hanterat allt detta och coronahanteringen på ett berömvärt sätt.

 DET är det i sanning fantastiskt att så många tydligen tror på.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar