torsdag 13 oktober 2016

Begriper Åsa Regner själv vad hon talar om?


I ett regleringsbrev till Försäkringskassan anger Åsa Regner följande .. Mål för assistansersättningen: Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela
landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rättersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller hög kvalitet.

I ett samtal med Jan Björklund i dag i P1 hävdar hon att hon inte alls avser att Försäkringskassan ska dra in på assistanstimmar utan att indragningen av assistanstimmar bara är ett sätt att förhindra oseriösa bolag att använda dem till reklam och juridisk hjälp.

???????????????

Har hon en aning om vad det är hon säger egentligen?

Av varje timme som hon vill att Försäkringskassan ska dra in på är 87% den personliga assistansen. Det representerar det hjälpbehov som läkare, arbetsterapeuter och Försäkringskassan kommit överens om att den funktionshindrade har. 

Det är ett behov som prövats genom de mest integritetskränkande mätningar jag tror finns i vården .. hur lång tid tar det att kissa, hur lång tid att bajsa, att torka, kan du ta av byxorna själv och kan du dra upp dem, hur ofta misslyckas du, hur ofta tvättar du underlivet, hur ofta kräks du, hur svårt är det att borsta tänderna och duscha, vilken del av kroppen behöver du hjälp att tvätta eller torka, hur klär du av dig, på dig, behöver du hjälp att kommunicera och i så fall var, när, hur och hur länge, vad blir fel, hur värdelös är du och om du kan något så kan du säkert allt annat också om du bara anstränger dig aldrig så lite. Allt utrett in i minsta detalj och mätt i minuter och sekunder .. moment för moment.

Det som godkänns görs inte på en höft. Det är det absolut minsta och lägsta behovet som Försäkringskassan godkänner.

Varje timme redovisas varje månad per assistent till Försäkringskassan, för varje utbetald lön redovisas också skatt, arbetsgivaravgift och sociala kostnader.

Resterande 13 % ska gå till administration, administrativ personal, aktiviteter och utbildning, arbetsledning och lokalhyror .. samt, om det är möjligt .. vinst, reklam och juridisk hjälp.

Så .. VARFÖR? .. ger sig Åsa Regner och regeringen på den delen av assistansersättningen .. de beviljade timmarna .. som oavkortat går till personlig assistans

Varför väljer regeringen och Åsa Regner att fokusera på den delen där det är omöjligt att vare sig göra vinst eller få ut pengar till reklam och juristhjälp .. i stället för att reglera de återstående 13% som lagligt kan användas till sådana ändamål?

När Åsa Regner och regeringen ger order om att dra ner på timmarna så är det enbart de funktionshindrade .. och ingen annan .. som drabbas!

Den rena kriminaliteten, de få fall, där en isolerad gravt funktionshindrad ger medlemmarna av en stor familj med släktingar och vänner, en pensionsgrundande inkomst varje månad utan att en enda assistanstimme leveras .. den lever ohotat vidare eftersom ingen vill varken hitta, utreda eller lagföra den.


Men det verkar inte besvära Åsa Regner?


14 kommentarer:

 1. Så går det när man ställer grupp mot grupp.

  SvaraRadera
 2. Hej anybody! Assistansbeslutet var felaktigt från första början och satte grupp mot grupp också initialt. Det är bara personer under pensionsåldern som kan ansöka om personlig assistans och har man väl fått assistans beviljad, får man ha det också efter pensionering. Det är en otroligt dyr reform, som knappas kan anses vara samhällsekonomiskt försvarbar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är rätt så övertygad om att du har lämnat den här kommentaren tidigare och att jag redogjorde för nettokostnaden så det får stanna där.

   Men vad har du för alternativ? Både för funktionshindrade OCH äldre med vårdbehov?

   Några äldre- eller gruppboenden lär ju inte byggas inom de närmaste 20 åren .. efter det att kommunerna byggt ikapp bostadsbristen för de nyanlända.

   Ska de anhöriga offra stå för vården i hemmet .. på all fritid de kan skrapa ihop? Skiftarbeta så någon alltid är hemma? .. tills döden skiljer dem åt?

   Radera
  2. Den som ifrågasätter rätten till assistans har inte en susning om vad det innebär för den funktionshindrade. Assistansen är den möjlighet för den funktionshindrade människan att kunna leva ett så likvärdigt liv som för en icke funktionshindrad. Ändå kommer det aldrig någonsin bli likvärdigt. Men det ger ändå än möjlighet till det. Assistansen gör att den funktionshindrade kan arbeta, vilket gör att man inte är enbart tärande utan även närande genom att man kan betala skatt på sitt arbete. Assistansen gör att en funktionshindad ungdom får möjlighet att gå på bio, käka en pizza ute eller ta en öl med kompisarna. Vem vill förhindra det? Enbart en hjärtlös!

   Alternativet är institutionsboende. Det är inte heller gratis. Jag har inga beräkningar men jag är ganska övertygad om att ett sådant boende är dyrare en ett antal assistanstimmar.

   Radera
 3. Hej.

  Jag tror Åsa Regnér är den sortens människa som gladeligen spenderar tio kronor på att spara fem.

  Det finns bättre sätt att komma tillrätta med situationen - om man vågar tänka tanken att hela socialförsäkringssystemet behöver skrotas och göras om.

  Varför ha flera olika bidragsformer och olika myndigheter med agendor i konflikt och parallella utgifter, när det rör sig om en medborgares behov?

  Jag undrar hur funktionshindrade svenskars liv varit om de fått kosta lika mycket per dygn som ensamkommande vuxna barn?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var snäll och utveckla, Rikard.

   Menar du, att den oansvariga penningsrullningen till s.k. ensamkommande påstådda barn skulle vara ett argument för att organisera omhändertagandet av funktionshindrade, så att kostnaden är i paritet med försvarskostnaden?

   "I dag [2015] är det 16.000 personer som får assistansersättning och det kostar ungefär 30 miljarder" skriver SVT och anger Försäkringskassan som källa.

   Dvs en funktionshondrad person med assistens kostar knappa 2 miljoner per år.

   Var hittar du uppgifter om, att årskostnaden för s.k. ensamkommande påstådda barn är högre?

   Radera
  2. Hej.

   På följande sida kan du se data över assistansersättning i Sverige:

   [http://assistanskoll.se/assistans-statistik.php]

   Ökningstakten över tid minskar och verkar ha planat ut.

   Tror du att vården varit bättre eller sämre om den handikappade själv fått förfoga över två miljoner per år?

   Dessutom, en så kallad flykting kostar inte bara i mat och boende; transporter, tolk, dagersättning, sjuk- och tandvård, samt statens övriga kostnader för hanteringen skall påföras totalbeloppet (som är okänt då RU vägrar ta fram kalkyler).

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Radera
 4. Tack för svar, Rickard.

  Du skrev: "Jag undrar hur funktionshindrade svenskars liv varit om de fått kosta lika mycket per dygn som ensamkommande vuxna barn?". Jag efterfrågade därför uppgifter om, att årskostnaden för s.k. ensamkommande påstådda barn skulle vara högre än knappa 2 miljoner kronor per person.

  Du svarar, att kunskap saknas (!) om totalbeloppet för ett s.k. ensamkpmmande påstått barn. Den junskapen saknar isf även du, varför påståendet, att ett s.k. ensamkommande påstått barn får kosta betydligt mer än en funktionshindrad individ med assistensersättning inte framstår som underbyggt.

  Du skriver vidare, att "Ökningstakten över tid minskar och verkar ha planat ut". Jag kan inte se att kostnaden planar av; grafen "Kostnadsutvecklingen av assistansersättning sedan 1994" är skräckinjagande.

  Det borde vara uppenbart för dig (alla), att upplägget är ohållbart. Om bedrägeribrotten ökar, så måste lagstiftningen anpassas efter nya förhållanden.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6218253

  SvaraRadera
 5. Texten i regleringsbrevet tolkar jag som att regeringen vill att FK förbättrar kontrollen. Jag tror inte på uppgiften om att enbart någon promille av utbetalda belopp skulle vara felaktiga. Behovet utreds vad jag förstår av från FK fristående konsulter/läkare (utan att FK sätter av särskilt mycket resurser för att överpröva dessa), och assistansen utförs av bolag/enskilda som kan ha släkt- eller vänskapsband till den funktionshindrade och stora incitament till fusk.

  När L, C och Kd nu driver en opinionsstorm mot regleringsbrevet och utredningen önskar jag att man diskuterade huvudfrågan som ju är risken för överutnyttjande pga tänjande av gränser och direkt fusk.

  SvaraRadera
 6. Idag finns en bra artikel i SvD om detta: http://www.svd.se/assistans-en-orimligt-bra-socialforsakring

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för den artikeln!

   Här är en annan artikel från igår:

   "Ingen annan förmån betalar ut så stora belopp till enskilda individer - i snitt 1,7 miljoner kronor per år. När detta kombineras med minimal insyn har man skapat "en perfekt storm" för dem som vill missbruka systemet, som Försäkringskassan uttrycker saken.

   Assistansersättningen har blivit en magnet för oseriösa aktörer, däribland den organiserade brottsligheten."

   http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/bjorklund-ar-populist-i-assistansfragan/

   Radera
 7. Åsa är på rätt väg. Det förekommer fusk på olika nivåer inom assistansersättningssystemen. Jag har på nära håll sett hur en mamma tjänar 300000 om året på att ta hand om sin dotter i sitt hem varannan eller var tredje vecka, trots att dottern som är i trettioårsåldern har en egen bostad. Samma dotter har gjort att syskon och ett par kusiner kunnat finansiera sina studier genom att vara "assistenter" lite då och då. Men hur går det för dottern? Hon kan inte själv bestämma hur hennes dagar skall se ut, allt styrs av "familjeassistenterna" och deras vardag. Det är bara när "familjeassistenterna" inte har tid över som externa assistenter utnyttjas och då får dottern komma ut och få lite guldkant på vardagen. Det kan naturligtvis kännas tryggt att närstående finns i en assisterads närhet, men assistans är avlönat av staten och då skall den assisterades behov styra och inte de närståendes bekvämlighet. Idag har dottern inga vänner utanför familjen och detta beror troligen på att hon isolerats för att "familjeassistenterna" skall försörjas. Hur är då detta möjligt? Jo, försäkringskassan ser säkerligen inte mycket om ens något av detta eftersom allt "administreras" av ett företag som erbjuder assistanstjänster. På något sätt borde närståendes ersättningar regleras så att inte assistansen syftar till att försörja närstående utan att den utnyttjas till att ge de som behöver assistans ett bättre liv så att ingen behöver bli isolerade ymmighetshorn åt familjen. Därför tycker jag att det är viktigt att försäkringskassan ser över systemet och då bör de även se efter om närstående skall ersättas på samma sätt som externa assistenter. Normalt sett har vi alla kontakter med våra familjer och då är det rimligt att dessa normala kontakter inte avlönas av staten.

  SvaraRadera
 8. Redan några år efter assistansreformens införande slog landets privata assistansanordnare larm om att en oseriös utförare börjat "köpa" brukare genom att erbjuda förmånliga lösningar.

  Ytterligare några år senare var detta bolag rådgivande i assistansfrågor åt regeringen och många hade följt i deras fotspår.

  Så, ja det finns oseriösa aktörer. Att assistansersättningen också har en inlåsande effekt har också rapporterats till regeringen. Det rimliga är ju att assistansberättigade INTE ska ha sin familj som assistenter efter det att det sk föräldraansvaret upphört.

  Den förra regeringen gav Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att utreda "fusket" och utredningen kom fram till att den främsta orsaken till att kostnaderna ökade i så hög takt var det höga inflödet av funktionshindrade från andra länder, som fick vara försörjning till familjen utan att få det som assistansersättningen var avsedd för.

  Dvs .. assistanstimmarna redovisades, utbetalades men ingen arbetade de avtalade timmarna.

  Men att dra in assistanstimmar från människor som byggt upp hela sina liv på löften från Försäkringskassan och i förlängningen staten är ingen bra lösning om man inte är villig att se var problemen finns. Ett obefintligt kontrollsystem och beröringsskräck när det gäller dem som faktiskt fuskar gör bara att de som reformen avsåg från början kommer att få betala med sin frihet och sina liv för dem som utnyttjat den.

  De som överutnyttjar genom att ta ut lön utan att arbeta kommer i vilket fall som helst att göra förtjänster.

  Det finns två huvudmän för Assistansersättningen .. Försäkringskassan och kommunerna. Det vi ser nu är hur regeringen försöker pressa över ansvaret på kommunerna .. precis som de gör med ansvaret för dem som fått uppehållstillstånd.

  Stefan Löfven tänker inte höja skatten för "vanliga knegare", det låter han kommunerna göra i stället.  SvaraRadera
 9. STIL är en av de största assistansanordnarna i landet.
  http://www.stil.se/sv/nyheter/lagg-ner-regner

  SvaraRadera