tisdag 15 december 2020

MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson är nöjd!

 Fler har sökt sig till informationen om de nya råden. Vi ser en kraftig ökning av trafik på krisinformation.se – 3,5 miljoner besökare”, säger han.

Jag måste erkänna att jag står för 2 av de 3,5 miljoner (unika??) sidvisningarna som gjorde Morgan Olofsson glad.

Först ville jag med egna ögon se vad det bjöds på för nyheter som inte fanns någon annanstans och när jag konstaterat att jag redan visste allt som sms:et ville att jag akut skulle ta del av, vandrade jag vidare in till maken och tvingade honom försöka hitta något som inte jag hade hittat. Han blev ärligt talat mest irriterad och kunde inte bidra med något nytt.

Hur många sådana som jag finns det? Eller är jag kanske helt UNIK!!

DET vore ju i så fall en fantastisk upptäckt som jag fått tack vare MSB.

Men varför heter myndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap?

I närtid har vi ju drabbats av både en okontrollerad flyktingsituation, allvarliga skogsbränder och en världsomfattande pandemi där myndigheten inte bistått med vare sig samhällsskydd eller beredskap?

Flyktingsituationen ska vi inte tala om eftersom Morgan Johansson ser det som en privat fråga för moderaterna, men under skogsbränderna visade det sig att samhället fick skydda sig bäst det kunde och att det bland annat saknades beredskap i form av tillräckligt långa brandslangar och vattenbombande helikoptrar. Men det verkar i dag ha kompenserats med ”Aktiv mot brand-kampanjen, som vill både påverka privatpersoner att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma och få fler att testa brandvarnaren regelbundet”.

När pandemin var ett faktum visade det sig att Sverige inte hade någon som helst beredskap för något så oväntat och helt saknade beredskapslager av den skyddsutrustning som var absolut livsnödvändigt för ett fungerande samhällsskydd.

Men nu har de tagit nya tag och informerar att -  inom ramen för den nationella informationssatsningen, som MSB gör i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, går vi nu ut med budskap primärt mot målgruppen unga vuxna med huvudbudskapet: sprid inte smittan vidare. Målet med satsningen är att få alla att ta ett personligt ansvar utifrån den stora smittspridning som nu sker i hela Sverige. Informationssatsningen består av filmer som visar verkliga minnen, som människor har spelat in från tiden innan covid-19, men även printannonser och affischering i utanförskapsområden i 16 kommuner runt om i landet”.

Och det kanske biter bättre än sjukhusplatser, munskydd, handskar, skyddsrockar och andningsmasker i vården där det fortfarande verkar finnas vissa brister?

Egentligen verkar verksamheten mest handla om information om det som redan har hänt och vad som kanske kan hända nu när det helt oväntade hände, hur vi ska förhålla oss till det bristande samhällsskyddet samt marknadsföring av myndighetens arbete med bland annat jämlikhet, genusanpassning och liknande viktiga frågor som även sysselsätter Jämlikhetsmyndigheten som också anses vara till stor nytta för den okunniga befolkningen.

Är det nu någon som tvivlar på nyttan med att ha en hel myndighet för Samhällsskydd och beredskap så blir vi dessutom informerade om att även om MSB inte kan tillhandahålla utrustning och lokaler i Sverige så har de inga svårigheter att skicka ”stöd till Sudan i form av basläger med boende och kontorslösning för FN och andra hjälporganisationer”.

Se, där vad vi kan lära oss efter att regeringen tvingat fram ett folkbildande sms från Folkhälsomyndigheten och MSB.

Och så har jag bidragit med att höja besökssiffrorna på båda myndigheterna på köpet!

Men det är en enda fråga som jag inte kan hitta svaret på någonstans – Hur stor skulle besparingen vara om vi helt enkelt lade ner MSB?

Men tills vidare – håll i, håll ut, håll avstånd, håll er ifrån varandra, håll er hemma, håll er rena om händerna, håll er från oseriösa budbärare på nätet, köp brandvarnare och testa den regelbundet, följ MSB:s informationsfilmer på YouTube och det må gå dig väl i livet!!

7 kommentarer:

 1. De bad finnarna om råd betr utskicket, trots detta lyckades de ändå klåpa till det.

  SvaraRadera
 2. I en fabelvärld sa en grodvarelse: "-100 generationer bakåt i tiden ansvarar för det jag inte förmår göra idag."

  SvaraRadera
 3. Huset är ruttet, ge ytterdörren en hård spark så rasar huset(Sverige) ihop.
  Det mesta är på låtsas och skrävlaren/storljugarn är statsminister och har förtroende! Helt otroligt!

  SvaraRadera
 4. MSB leds ju av myndighetsförstöraren Dan "Hjälp oss! Hjälp oss!" Eliasson.
  Väldigt vad han har varit osynlig den senaste tiden...

  SvaraRadera
 5. Tja om MSB:s kommunikationsDIREKTÖR Morgan Olofsson är nöjd så ska väl alla undersåtar vara nöjda också antar jag.
  Jag menar han är ju DIREKTÖR vetja, så han om någon borde väl veta när vi ska vara nöjda...//tompas11

  SvaraRadera
 6. I en fabel ville en rödgök inte ansvara för det som hände i boet. "-Ansvar det har man när media berömmer" fastslog rödgöken, och det blev sedan till en ny grundlag som hela fabelnationen vilade på.

  SvaraRadera