tisdag 25 februari 2014

Tänk på pocenten!!!LO har låtit sina medlemmar betala 650 000 kr för en liten informationsfilm som till största delen handlar om procenten!

Det måste värma själen hos den medlemsprocent hos LO som fortfarande tror på procenten som politisk riktningsgivare.

Det handlar alltså om samma procent som LO brukar använda sig av i avtalsförhandlingar och som brukar resultera i procentuella löneförhöjningar som i sin tur ger en jämlik procentuell fördelning som ger de lägst betalda minst och de högst betalda mest.

Rätta mig om jag har fel.

För att inte någon ska börja tala om "klyftor" så avsätts en viss procent av den överenskomna procenten i en sk låglönepott som sedan kan fördelas procentuellt bland dem som fått för lite procent av den jämlikt fördelade avtalsprocenten?

Tror jag?

Det är knepigt det här med procent, eller hur?

Men, VIKTIGT!!

I ca 20 minuter "bevisar" LO att de skattsänkningar som skett under de senaste 8 åren har varit PROCENTUELLA !! De som betalat mest i skatt har därmed fått störst skattelättnader och de som betalar minst har fått minst sänkning.

Trots att väljarna .. procentuellt sett .. trott att det var tvärtom?? Eller nå´t?

Och trots att budskapet .. i procent i förhållande till förhållandena som rådde då .. var ett helt annat räknat i procent i förhållande till dagens förhållanden!! Eller nå´t???

FYYYYYYYYYYYYYYYYY!!

Här har det skapats KLASSKLYFTOR i stället för procentuell jämlikhet.

Konstigt nog så har den grupp som LO ser som förlorare, ändå lyckats få ungefär en månadslön extra om året ... trots den procentuella orättvisan?

Sammantaget så blir behållningen av LO:s lilla film att procent är finemang när det gäller egna avtalslöner och rena utsugningen när det gäller andras skattesänkningar. Hur det förhåller sig med procentuella skattehöjningar tillhör förmodligen de frågor som vi ska få svar på "efter valet" samtidigt med alla andra obesvarade frågor.

Men om det är LO som ska stå för sossarnas politik i år så misstänker jag att det vi nu erbjuds är en riktig drängfylla på grön Chartreuse?

Det är bara att svälja det som erbjuds och tänka på pocenten, eller hur?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar